Hutbeler
Hutbe: İnsan kendisine irade verilmiş bir varlıktır.
12.08.2022 14:20
57   okunma
“Nefse ve onu düzenleyene, sonra da ona fücûrunu ve takvasını ilham edene andolsun ki; kendini temizleyen muhakkak felah bulmuştur. Onu kirletip örten ziyana uğramıştır.” (Şems:7-10)
Hutbe: Hicret ve Kerbelâ’nın anlattıkları
05.08.2022 13:41
55   okunma
“İman edip hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad eden kimselerin mertebeleri, Allah katında daha üstündür. İşte onlar, başarıya erenlerin ta kendileridir.” (Tevbe: 20)
Hutbe: Büyük başarıya mü’minler eriştirilirler
29.07.2022 14:16
77   okunma
“Şüphesiz Allah, mü'minlerden canlarını ve mallarını, kendilerine vereceği Cennet karşılığında satın almıştır. Artık, onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve ölürler. Allah, bunu Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da kesin olarak va'detmiştir. Kimdir sözünü Allah'tan daha iyi yerine getiren? O hâlde, yapmış olduğunuz bu alış-verişten dolayı sevinin. İşte asıl bu, fevz-i azîm/büyük başarıdır." (Tevbe: 111)
Hutbe: Tâğutlar nurdan karanlıklara çıkarırlar
22.07.2022 14:13
76   okunma
“…Kâfirlerin velileri tâğûttur. (O da) onları nurdan karanlıklara (sürükleyip) çıkarır. Onlar cehennemliklerdir. Orada ebedî kalırlar.” (Bakara: 257) Kardeşlerim, bugün Hicrî Zilhicce ayının 23’ü 1443/Cuma
HUTBE: Cennetin bedeli
15.07.2022 14:10
70   okunma
“Allah, müminlerden canlarını ve mallarını Cennet karşılığında satın almıştır.” (Tevbe : 111)
123456789
© 2020    www.dengeradyo.com          Programlama: Murat Kaya