Hutbeler
Hutbe: Siyonist İsrail elbette kaybedecek…
07.04.2023 14:05
55   okunma
“Kötü tuzaklar kuranlar, Allah’ın, kendilerini yer(in dibin)e geçirmeyeceğinden yahut hiç ummadıkları bir yerden kendilerine azabın gelmeyeceğinden emin midirler?” (Nahl: 45)
Hutbe: Oruç Müslümanlara farzdır
31.03.2023 15:07
98   okunma
"Ey İman edenler! Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, Allah'a karşı gelmekten sakınıp korunasınız diye size de farz kılındı." (Bakara: 183) Kardeşlerim, bugün Hicrî Ramazan ayının 9’u 1444/Cuma
Hutbe: Ramazan yine hoş geldi
24.03.2023 14:00
82   okunma
“Ramazan ayı, içinde insanlara doğru yolu gösteren, doğru ile yanlışı birbirinden ayırıp açıklayan, bir rehber olmak üzere Kur'an'ın indirildiği aydır. Sizden kim o aya erişirse oruç tutsun.” (Bakara: 185)
Hutbe: Kimse Kimsenin Günah Yükünü Çekmez!
17.03.2023 14:13
61   okunma
“Hiçbir günahkâr başkasının günahını yüklenmez. Yükü (günahı) ağır gelen kimse onu taşımak için (başkasını) çağırsa, bu çağırdığı akrabası da olsa, onun yükünden bir şey yüklenmez…” (Fâtır: 18)
Hutbe: Müslümanlar Kur’ân’ın Farkına Varmak Zorundadır.
10.03.2023 14:02
65   okunma
“Biz onu (Kur’ân’ı) hak olarak indirdik ve o da hak ile indi. Seni de ancak müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Biz Kur’ân’ı, insanlara dura dura okuyasın diye âyet âyet ayırdık ve onu peyderpey indirdik.” (İsrâ: 105, 106)
12345678910...
© 2020    www.dengeradyo.com          Programlama: Murat Kaya