Konferans ve Paneller
İLKAV Cuma Konferansında En'am Suresi 162 ve 163. âyetler konu edildi...
23.10.2022 09:49
49   okunma
İLKAV Cuma Konferansında En'am Suresi 162 ve 163. âyetler konu edildi...
İLKAV Cuma Konferansında Âdâb-ı Muaşeret konuşuldu.
26.09.2022 13:55
95   okunma
Emrullah Ayan'ın sunumunu yaptığı konferansta; Âdâb-ı Muaşeret'in tanımı yapılarak Âdâb-ı Muaşeret ile amaçlananın ne olduğu anlatıldı. Âdâb-ı Muaşeret'in toplumsal ilişkilerde ne kadar önemli olduğu ve ilişkileri istenilen noktaya getirdiği, bu şekilde insanların daha mutlu ve huzurlu olarak toplumsal hayatı sürdürdükleri örnekleriyle izah edildi...
İLKAV Cuma Konferansının konusu Eğitim oldu.
19.09.2022 16:25
71   okunma
Emrullah Ayan'ın sunumunu yaptığı konferansta; eğitimin tanımı yapılarak eğitim ile amaçlananın ne olduğu, bugün gerek Türkiye'de gerekse de dünyada gerçekleştirilen eğitimin seküler, pozitivist ve materyalist bir eğitim anlayışına göre olduğu ifade edildikten sonra İslam'ın eğitim anlayışının ise rabbâni ve insan fıtratına uygun olduğu anlatıldı.
İLKAV Cuma Konferansında İsraf ve Müsrif konuşuldu
27.08.2022 14:05
89   okunma
Emrullah Ayan'ın sunumunu yaptığı konferansta; Kur'ânî kavramlardan İsraf ve Müsrif kavramları, âyetler ışığında israfın sadece yeme-içme ve giyim-kuşamdan ibaret olmadığını bilakis, akide ve amel başta olmak Allah'ın koyduğu ilke ve sınırlarda sınırı aşmak olduğu örnekleriyle açıklandı.
İLKAV Cuma Konferansında Allah'ın haram ve helâllerine yönelik duyarlılıklarımız konu edildi.
21.08.2022 14:02
73   okunma
Mutlu Tüfekçioğlu'nun sunumunu yaptığı konferansta; Rabbimiz olan Allah'ın koyduğu haram ve helâl ölçülerine uymak konusunda duyarlılıklarımızın ferdi ve toplumsal hayatımızdaki durumu canlı örnekleriyle izah edildi...
123456789
© 2020    www.dengeradyo.com          Programlama: Murat Kaya